ייעוד רשות המעברים

ייעוד רשות המעברים

​​​​​​​​​​​ייעוד רשות המעברים

 לאפשר תנועה במעברים בין שטחי איו"ש ועזה לישראל, למנוע מעבר אמצעי וגורמי טרור תוך מתן דגש על איכות השירות.

ערכי רשות המעברים

כבוד האדם

עובדי המעברים יכבדו את באי המעבר וישמרו את כבודם, ביטחונם ובטיחותם כמו גם את כבוד חבריהם למקצוע.

מקצועיות ואיכות

עובדי המעברים יפגינו מקצועיות גבוהה, יעילות ופעולה מתמשכת להתייעלות ושיפור מתמיד תוך חתירה לרמת שירות גבוהה ולמצוינות.

אמינות

עובדי המעברים יקפידו הקפדה מלאה על טוהר המידות תוך הפגנת הוגנות והגינות בביצוע תפקידם.

ממלכתיות ואנושיות

עובדי המעברים עובדי המעברים יפגינו אנושיות, יושר, אחריות ומשמעת בביצוע תפקידם, תוך הפגנת דוגמא אישית וממלכתית.

טיפוח המשאב האנושי

רשות המעברים תפעל לטיפוח המשאב האנושי בשקיפות מלאה ולאורך כל שדרת הניהול.

רעות

רשות המעברים יראו עצמם, בכל הנסיבות, כחברים בצוות הנושא באחריות משותפת וכבעלי חוב לבוא לעזרת העמיתים והממונים.​

חדשנות

רשות המעברים תפעל לאיתור ושימוש בכלים טכנולוגיים חדשניים לשיפור רמת השירות


​​