מכרזי כוח אדם

​מכרזי קליטת כ"א ברשות המעברים במשרד הביטחון, הינם על בסיס עקרונות המינהל הציבורי התקין, חוק שירות המדינה (מינויים)  התשי"ט-1959, כללי שירות המדינה (מינויים), (מכרזים, בחינות ומבחנים) התשכ"א-1961, הוראות התקשי"ר, הודעות וחוזרי נציבות שירות המדינה.

מכרז לאיוש משרה, ברשות המעברים במשרד הביטחון, מאפשר מיון וסינון של מועמדים ובחירת המתאימים לתפקידים, זאת בהתאם לתיאורי התפקיד ודרישות ההשכלה והניסיון הנדרשות לכל משרה.

שיטה זו נועדה ליצור התאמה אופטימאלית של העובדים הנבחרים לתפקיד, בדרך הראויה תוך שמירה על עקרונות השיוויון והתחרותיות.

השיטה הנהוגה בשירות הציבורי, מספקת את המידע המרבי, אודות משרות פנויות ומשרות העתידות להתפנות, ומאפשרת הזדמנות שווה והוגנת לכל אדם העומד בקריטריונים להתמודד על משרות פנויות אלו.

מעבר למכרזי כוח אדם (אתר משרד ​ הביטחון)