טיפים לעוברים

​​​​​​​​המלצות לעוברים במעבר הולכי רגל 

 

דאג כי הכרטיס החכם יהיה איתך בהגיעך למעבר.

דאג כי יימצא בידיך היתר שהייה (עבודה) בישראל.

ילדים עד גיל 16 חייבים להיות מלווים על ידי אחד ההורים. שם הילד חייב להופיע בספח תעודות זהות ההורה. 

אחת הבדיקות אשר תבוצענה היא בדיקה ביומטרית ועל כן דאג להגיע כשידיך נקיות מכל חומר אשר עלול לשבש את הבדיקה

על מנת לזרז את הליך הבדיקה אנא הבא עימך רק את הדברים ההכרחיים לשהותך בארץ (אוכל ליום עבודה, לבוש מתאים לעונה).

יש להימנע מהבאת כלי עבודה. במידה שהמעביד לא מספק לך את כלי העבודה מומלץ להביא כלי עבודה ולהשאירם בישראל עד לגמר הפרויקט.

מומלץ להגיע למעבר בסמוך לשעה שנקבע מועד איסופך ממנו.

 

כללי התנהגות במעבר סחורות

על הנהגים לנהוג בהתאם לכללי הבטיחות החלים במעבר ולהישמע להוראת האחראי במקום.

כל נהג יגיע עם תיעוד מזהה תקני.

נהגים מתבקשים שלא להגיע עם נשק או חפצים חדים או כל דבר העלול להתפרש כאמצעי חבלה או תקיפה.

כל נהג הנדרש לרדת ממשאיתו ילבש אפוד זוהר וימתין באזור המיועד.

בסמכות אנשי הביטחון של המעבר לבצע חיפוש ברכבו ובכליו של כל מי שנכנס למעבר.


 

לכל המעברים