חזון

חזון

​​​​רשות המעברים היבשתיים תהווה גוף לאומי בלעדי לתכנון, הקמת והפעלת מעברים יבשתיים בהתאם למדיניות הממשלה תוך מתן שירות מיטבי ושמירה על הביטחון.
רשות המעברים היבשתיים פועלת בהתאם לתפיסת הביטחון הכוללת על מנת להקנות ביטחון מירבי לתושבי מדינת ישראל תוך שמירה על רמת שירות גבוהה לבאי המעבר. הרשות פועלת בסביבה מבצעית ייחודית ומאתגרת, המאופיינת במתארים ביטחוניים דינאמיים, נפח פעילות ניכר ומגע עם אוכלוסיות מגוונות. פעילות הרשות נשענת על משאב ייחודי בעל מקצועיות ומומחיות תוכן, העושה שימוש בטכנולוגיות ייעודיות וחדשניות ומהווה מוקד ידע וגרעין מרכזי להגשמת החזון.

​​