סוגי מעברים

סוגי מעברים

​​​​​​​​עד כה אוזרחו על ידי רמי"ם 16 מעברים (14 באיו"ש ו 2 סביב רצועת עזה).
המעברים כוללים שלושה מתחמים: מעבר מסחרי, מעבר כלי רכב ומעבר להולכי רגל.
ישנם מעברים הכוללים את שלושת המתחמים, ישנם מעברים הכוללים שני מתחמים וישנם מעברים בהם יש רק מתחם אחד.

מעבר כלי רכב

מעברי הרכב מיועדים לנושאי תעודת זהות כחולה, לאזרחים זרים או דיפלומטים וארגונים בינלאומיים.
במעברים אלה מתבצעת אכיפה של צווי אלוף והחוק הישראלי בנושא טובין והעברת סחורות (מקור/יעד סחורה ישראלי/פלסטיני, חומרים ואמצעים דו שימושיים וכיוצ"ב).
הנהגים העוברים במעבר כלי רכב מחויבים להציג תיעוד כמוגדר בחוק (רישיון נהיגה, תעודת זהות ו/או דרכון).

צוותי הביטחון במעבר, רשאים לבדוק כל רכב המגיע למעבר. תהליך הבידוק הוא מהיר. במידה שמתגלים ממצאים המעידים על עבירה פלילית, הטיפול עובר לגורמי אכיפת החוק.

מעבר הולכי רגל

מיועד לאוכלוסייה הפלסטינית בלבד. המעבר מתאפשר לבעלי היתר כניסה לישראל המונפק על ידי מנהלת התיאום והקישור (זרוע של מתאם פעולות הממשלה בשטחים).
הולך רגל המגיע מצידו הפלסטיני של המעבר, יגיע אל אזור הבידוק הביטחוני, בהתאם לשילוט שבמתחם. בגמר ההליך הביטחוני יציג הולך הרגל את היתר הכניסה שלו לישראל ובכפוף לכך תאושר כניסתו.
הולך רגל המגיע מצדו הישראלי של המעבר, יגיע אל אזור הבידוק הביטחוני, בהתאם לשילוט שבמתחם, וימשיך לעברו הפלסטיני של המעבר.

המלצות לעוברים במעבר הולכי רגל

דאג כי הכרטיס החכם יהיה איתך בהגיעך למעבר.
דאג כי יימצא בידיך היתר שהייה (עבודה) בישראל.
ילדים עד גיל 16 חייבים להיות מלווים על ידי אחד ההורים. שם הילד חייב להופיע בספח תעודות זהות ההורה. 
אחת הבדיקות אשר תבוצענה היא בדיקה ביומטרית ועל כן דאג להגיע כשידיך נקיות מכל חומר אשר עלול לשבש את הבדיקה.
על מנת לזרז את הליך הבדיקה אנא הבא עימך רק את הדברים ההכרחיים לשהותך בארץ (אוכל ליום עבודה, לבוש מתאים לעונה).
יש להימנע מהבאת כלי עבודה. במידה שהמעביד לא מספק לך את כלי העבודה מומלץ להביא כלי עבודה ולהשאירם בישראל עד לגמר הפרויקט.
מומלץ להגיע למעבר בסמוך לשעה שנקבע מועד איסופך ממנו.

מעבר מסחרי

במעברי הסחורות עוברת סחורה פלסטינית שיעדה ישראל או סחורה ישראלית שיעדה לשטחי הרשות הפלסטינית.
סחורה מתואמת המגיעה למעבר, תועמס על גבי המשאית בצורה תקינה וכמתחייב מתקנות התעבורה. כמו כן, על הסחורה להיות מובלת על גבי משטחים תקניים בלבד.
בעת הגעת נהג המשאית למעבר, עליו להחנות משאיתו, במקום המיועד לכך, מחוץ לתחום המעבר ולגשת עם המסמכים הנדרשים לדלפק הקבלה הסמוך לשער הכניסה, הן בצד הישראלי והן בצד הפלסטיני, על מנת להסדיר כניסתו למעבר. הנהג יקבל מספר תיאום וימתין לתורו.
בתורו, ייכנס הנהג לתחום המעבר ויופנה לרחבת הבידוק, בהתאם לסוג הסחורה עימה הוא מגיע.
שיטת התפעול במעברי הסחורות באיו"ש נקראת "גב אל גב". כך, שתי משאיות, ישראלית ופלסטינית מגיעות במקביל למעבר ובתום הבידוק ולאחר פריקת הסחורה מאחת המשאיות מועמסת הסחורה הבדוקה על המשאית המקבילה וזו נוסעת עם הסחורה.  
כניסת המשאיות, הישראלית והפלסטינית למעבר מותנית בהגעה משותפת למעבר וכניסה בהתאם לתורן.

כללי התנהגות במעבר סחורות

על הנהגים לנהוג בהתאם לכללי הבטיחות החלים במעבר ולהישמע להוראת האחראי במקום.
כל נהג יגיע עם תיעוד מזהה תקני.
נהגים מתבקשים שלא להגיע עם נשק או חפצים חדים או כל דבר העלול להתפרש כאמצעי חבלה או תקיפה.
כל נהג הנדרש לרדת ממשאיתו ילבש אפוד זוהר וימתין באזור המיועד.
בסמכות אנשי הביטחון של המעבר לבצע חיפוש ברכבו ובכליו של כל מי שנכנס למעבר.