רמי"ם מחזיקה החל משנת 2018 במערכת ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה -  ISO 45001

קביעת תחום החלות (SCOPE) של מערכת ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה          ​

ניהול הבטיחות ברשות מבוסס על ראיה מערכתית כוללת תוך התאמה למעברים השונים במטרה ליצור אחידות ולמנוע בזבוז משאבים בטיפול ובהתמודדות הגופים השונים עם תחום זה.

הרשות רואה את עצמה מחויבת לפעול לשמירה ולמילוי קפדניים של דרישות החוקים והתקנות והצווים וכללי המקצוע המתייחסים לבטיחות לגהות ולסביבה ולטיפול בחומרים מסוכנים ולשינועם הקיימים ותקפים במדינה כמו גם לדרישות חוקים בינלאומיים הנוגעים לפעילות במעברים ותנקוט באמצעים הניהוליים העומדים לרשותה כדי לאכוף שמירה על דינים אלו על ידי כל מנהל המעברים ועובדיה בכל הדרגים.

ניהול הבב"ת התקיים בתחום המעברים בלבד וכל מעבר בגזרתו יחזיק את תחום השיפוט שעליו הוא אחראי.

רשו המעברים אחראית על בטיחות עובדיה, הלקוחות המבקרים במעברים, הקבלנים, הספקים וכל מי שנמצא בתחום המעבר.