תוצאות חיפוש

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

עברית1079621/07/2020 10:47:5221/07/2020 10:47:52Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_Webhttps://maavarim.mod.gov.il1813078725http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/messages הודעות http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Statistics סטטיסטיקה http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/AboutUs מי%20אנחנו http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/CrossingPoints מעברים http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/AboutUs/Pages/Purpose.aspx ייעוד%20רשות%20המעברים http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Info/Pages/Tutorials.aspx לומדות http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Tips טיפים%20לעוברים http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/AboutUs/Pages/media_new.aspx רמי"ם%20בתקשורת2https://maavarim.mod.gov.ilhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he{F1EED473-3EF6-479E-8A42-649C915FC017}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
סטטיסטיקה1085803/05/2020 11:55:3203/05/2020 11:55:32Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_Webhttps://maavarim.mod.gov.il/he1132380https://maavarim.mod.gov.ilhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Statistics{90234C6F-6C58-4E41-99B7-24F2C236A644}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
הודעות1086231/05/2021 10:42:1631/05/2021 10:42:16Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_Webhttps://maavarim.mod.gov.il/he1965310https://maavarim.mod.gov.ilhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/messages{BDFEF86F-AE0F-4D21-B363-DBCD4A578ED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
טיפים לעוברים1085626/02/2019 09:42:4426/02/2019 09:42:44Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_Webhttps://maavarim.mod.gov.il/he1098310https://maavarim.mod.gov.ilhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Tips{A4144A40-6AA6-4571-B5F9-E0D7CF96F659}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
luggage_restriction_into_israel_he1105103/12/2019 13:31:0803/12/2019 13:31:08:כבודה לישראל ממעבר ארז/ הנחיות בנוגע להכנסת מטען אישי כבודה עד; איסור כבודה קשיחה: 20 איסור ציוד;ג לאדם"ק .איסור הכנסת מזון; איסור הכנסת מוצרי טואלטיקה ;(למעט מכשיר סלולארי STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://maavarim.mod.gov.il/he/Documents/Forms/AllItems.aspx6910https://maavarim.mod.gov.ilpdfFalsepdfhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he{954D78C3-5213-4E02-816E-63A578696530}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
הצהרת נגישות1107111/04/2021 13:36:3511/04/2021 13:36:35Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_ListItem_850https://maavarim.mod.gov.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspx168140https://maavarim.mod.gov.ilhtmlFalseaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he{F6E37DB2-0E4E-4092-925C-CD593F6C2F12}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
כתבה בידיעות אחרונות , בתאריך 16.11.121372303/03/2019 09:55:1303/03/2019 09:55:13Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_ListItem_850https://maavarim.mod.gov.il/he/Media/Pages/Forms/AllItems.aspx111100https://maavarim.mod.gov.ilhtmlFalseaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Media{D08019D9-3E46-4644-8089-7C83739BC7C8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
רכישת שוברים1374603/05/2020 11:42:3703/05/2020 11:42:37Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_ListItem_850https://maavarim.mod.gov.il/he/messages/Pages/Forms/AllItems.aspx420https://maavarim.mod.gov.ilhtmlFalseaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/messages{E2765410-4014-48A6-922D-DFF2E30068BC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
מעבר תאנים1119407/04/2019 11:21:2307/04/2019 11:21:23Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_ListItem_850https://maavarim.mod.gov.il/he/CrossingPoints/Pages/Forms/AllItems.aspx2651530https://maavarim.mod.gov.ilhtmlFalseaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/CrossingPoints{925ACC32-8823-4976-88A3-B7A094568060}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
ייעוד רשות המעברים1389426/02/2019 13:19:4926/02/2019 13:19:49Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_ListItem_850https://maavarim.mod.gov.il/he/AboutUs/Pages/Forms/AllItems.aspx18150https://maavarim.mod.gov.ilhtmlFalseaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/AboutUs{F46A7269-0384-4A7F-B6D2-4417F2A689D0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616