תוצאות חיפוש

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

עברית1079621/07/2020 10:47:5221/07/2020 10:47:52Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_Webhttps://maavarim.mod.gov.il4213842403http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/CrossingPoints מעברים http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Info/Pages/Tenders.aspx מכרזים http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Info/Pages/Contact.aspx צור%20קשר http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/messages הודעות http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/AboutUs/Pages/AboutUs.aspx אודות http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Info/Pages/PublicContact.aspx פניות%20הציבור http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/AboutUs/Pages/Types.aspx סוגי%20מעברים http://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/AboutUs/Pages/Principles.aspx רקע%20על%20המעברים2https://maavarim.mod.gov.ilhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he{F1EED473-3EF6-479E-8A42-649C915FC017}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
הודעות1086221/05/2024 06:25:0321/05/2024 06:25:03Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_Webhttps://maavarim.mod.gov.il/he7521550https://maavarim.mod.gov.ilhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/messages{BDFEF86F-AE0F-4D21-B363-DBCD4A578ED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
סטטיסטיקה1085830/05/2024 04:56:4630/05/2024 04:56:46Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_Webhttps://maavarim.mod.gov.il/he2915260https://maavarim.mod.gov.ilhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Statistics{90234C6F-6C58-4E41-99B7-24F2C236A644}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
טיפים לעוברים1085626/02/2019 09:42:4426/02/2019 09:42:44Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_Webhttps://maavarim.mod.gov.il/he3599230https://maavarim.mod.gov.ilhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Tips{A4144A40-6AA6-4571-B5F9-E0D7CF96F659}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
luggage_restriction_into_israel_he1105103/12/2019 13:31:0803/12/2019 13:31:08:כבודה לישראל ממעבר ארז/ הנחיות בנוגע להכנסת מטען אישי כבודה עד; איסור כבודה קשיחה: 20 איסור ציוד;ג לאדם"ק .איסור הכנסת מזון; איסור הכנסת מוצרי טואלטיקה ;(למעט מכשיר סלולארי STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://maavarim.mod.gov.il/he/Documents/Forms/AllItems.aspx6910https://maavarim.mod.gov.ilpdfFalsepdfhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he{954D78C3-5213-4E02-816E-63A578696530}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
הצהרת נגישות1107111/04/2021 13:36:3511/04/2021 13:36:35Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_ListItem_850https://maavarim.mod.gov.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspx76760https://maavarim.mod.gov.ilhtmlFalseaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he{F6E37DB2-0E4E-4092-925C-CD593F6C2F12}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
22.5.141387920/05/2014 17:08:1220/05/2014 17:08:12STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://maavarim.mod.gov.il/he/AboutUs/Documents/Forms/AllItems.aspx2310https://maavarim.mod.gov.ilpdfFalsepdfhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/AboutUs{D0E4C932-93DF-4FC9-A970-2E052DA4B453}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
ידיעות אחרונות ברימו11388503/03/2019 06:42:3103/03/2019 06:42:31אריאלה רינגל הופמן '״״״-' 9hl '^L >^ **י/, י־ ־יי* ,_ fs '״ Msמיוחד חיילי ההנדסה הקרבית שאחראים לחשיפת מנהרות התתאס והשמדתו מספרים על הסכנות וההישגים של הלחימה מתחת לאדמה mrnnn Tv STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://maavarim.mod.gov.il/he/AboutUs/Documents/Forms/AllItems.aspx5510https://maavarim.mod.gov.ilpdfFalsepdfhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/AboutUs{C8A28C26-BE37-4741-BD06-A5C7074E303A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
כתבה שפורסמה ב YNET , בתאריך 10.8.141372103/03/2019 09:56:2103/03/2019 09:56:21Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_ListItem_850https://maavarim.mod.gov.il/he/Media/Pages/Forms/AllItems.aspx27930https://maavarim.mod.gov.ilhtmlFalseaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/Media{DEF4E17B-21AA-495B-8A19-768B0DB1DF68}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
מעבר ארז - מעבר אריות לטיפול בירדן1373817/02/2019 09:51:3817/02/2019 09:51:38Accessability module ניגודיות גבוהה בהיר על כהה ניגודיות גבוהה כהה על בהיר הגדל STS_ListItem_850https://maavarim.mod.gov.il/he/messages/Pages/Forms/AllItems.aspx23520https://maavarim.mod.gov.ilhtmlFalseaspxhttp://edit.maavarimp.mod.gov.il/he/messages{478AAFA4-4FAB-445D-8F35-7749AAF613E9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616